Para İade Politikası

İptal ve İade Koşulları

Tüketici Hakları – Cayma – İptal & İade Koşulları


GENEL,

1. Kullanmakta olduğunuz internet mağazası üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri satıcı tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile  alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve eğer varsa garanti belgesi ile kullanım kılavuzu gibi belgelerle birlikte teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yazılı biçimde alıcıya bildirmek zorundadır. 14 (on dört) gün içerisinde ise toplam bedel alıcıya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE,

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER,

8. Ürün teslim edildikten sonra alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmez ise, alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri satıcıya ait olacak şekilde satıcıya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE,

9. Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün belirtilen sürede teslim edilemez ise durum alıcıya bildirilir. Alıcı siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde bu ücret kendisine nakit olarak geri ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmışken iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedeli bankaya iade edilir; ancak bankanın alıcı hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ,

10. Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene etmelidir. Ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almamalıdır. Teslim alınan ürün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı, teslimden sonra ürünü özenle korumakla yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte ürüne ait fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI,

11. Alıcı, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satıcıya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ,

ŞİRKET ADI/UNVANI: REGNUM ENDÜSTRİ MOBİLYA İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
ADRES: KOZA MAH. 1644. SOK. NO: 16 G1 BLOK 34358, BAHÇEŞEHİR MOBİLYACILAR ÇARŞISI ESENYURT / İSTANBUL
E-POSTA: destek@dekocadde.com
TELEFON: 0 (212) 672 77 22

CAYMA HAKKININ SÜRESİ,

13. Alıcı için, satın aldığı eğer bir hizmet  ise, 14 (on dört) günlük cayma hakkı süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI,

16. 3. şahıslara veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI,

18. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR,

21. Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir. Doğacak masrafları ve vekâlet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.