Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - Taraflar

1a Satıcı
Ticari Unvan: Regnum Endüstri Mobilya İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Adres: Koza Mahallesi, Hoşdere Yolu, 1644. Sokak,Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı, G1 Blok No:16 Esenyurt/İstanbul
Telefon: 0 (212) 672 77 22
E-posta adresi : info@regnumendustri.com
Ürün iade adresi: Regnum Endustri – Koza Mahallesi,Hoşdere Yolu, 1644. Sokak, Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı, G1 Blok No:16 Esenyurt/İstanbul
1b Alıcı
Adı – Soyadı/TC.No
Adresi
Telefon
E-Posta

Madde 2 - Konu
İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.dekocadde.com

e-ticaret sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer
erişim bilgileri, satışa konu olan ürünün temel nitelikleri,vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (www.dekocadde.com) sitesinde uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik
ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.dekocadde.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura
işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 - Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri Elektronik ortamda

alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı,marka/modeli, satış bedeli, ödeme türü, teslim alacak kişi,teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda
belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Alıcı, bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlardan doğacak zararları tümüyle karşılamayı kabul eder. Ayrıca bu durumdan oluşabilecek her
türlü sorumluluğu da alıcı kabul eder.Satıcı gerekli gördüğü durumlarda, alıcının vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Satıcı siparişte sorun tespit ettiği durumlarda alıcının vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden alıcıya ulaşamadığı taktirde siparişin işleme alınmasını 15 (on beş) iş günü süresince durdurur. Alıcının bu süre zarfında satıcı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde alıcıdandan herhangi bir cevap alınamaması durumunda satıcı, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün/Ürünler
Ödeme Türü: Kredi Kartı/Banka Havalesi ya da EFT
Teslim edilecek kişi:
Telefon numarası:

Madde 4 - Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği ve akabinde sistemde aktif olarak kaydı tutulan tarihtir.
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen
yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, anlaşmatı tek taraflı fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5 - Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük şahıslar Regnum Edustri bünyesinde faaliyet gösteren www.dekocadde.com e-ticaret sitesinden alışveriş yapamazlar. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşın doğru olduğunu esas alacaktır.Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya herhangi bir şekilde sorumluluk yüklenmeyecektir.
5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.dekocadde.com sorumlu değildir. Buna karşın satıcı,internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir.Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında
bulunamaz.
5.3. www.dekocadde.com’dan kredi kartı (VISA,MasterCard vb.) ve banka havalesi ya da EFT ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme
alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaşmış olduğunun belirlendiği andır.

Madde 6 - Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini
kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
6.3. Alıcı, www.dekocadde.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vb. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı,şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun bir biçimde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.dekocadde.com sipariş/ödeme/kullanım prosedürü
bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi,iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7 - Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra, kredi kartı ödemelerinde iyziPOS üzerinden işleme alınır. Siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye siparişinin hazırlandığına dair e-posta gönderilir. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirtmiş olduğu telefon/faks/e-posta yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerektiği durumlarda
alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından kabul edilen tahsilatın yapıldığı ya da havalenin veya EFT’nin satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı vakit kaybetmeden açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının dileği doğrultusunda yeni olan, başka bir ürün
gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 14 (on dört) iş günü içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda
alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Ödeme:
Havale/EFT ile ödemede alıcı www.dekocadde.com’un  Yapıkredi Bankası ve Kuveyt Türk Bankası hesaplarına havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının
kusrundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, alıcının kendisine teslim edilmiş ürünü 10 (on) iş günü içerisinde satıcıya göndermesi zorunludur. Bu gibi durumlarda
nakliye giderleri alıcıya aittir.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat:
Sipariş onay e-postasının gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketşlerinden birine verilir.
Teslimat:
Ürün/ürünler www.dekocadde.com'un anlaşmalı olduğu kargo şirketlerinden biri vasıtası ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onay e-postasının gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren en fazla 7 (yedi) iş günüdür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya sürekli
veri taşıyıcısı üzerinden bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla 10 (on) gün uzatılabilir.Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere
telefon ihbarlı olarak gönderilir.Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu durumlarla karşılaşıldığında, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde değişiklik olabilir. Bu değişikliklerden dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.Ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden,
sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.
Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine e-posta (bilgi@dekocadde.com) ya da telefon yoluyla (0 212 672 77 22) ulaşarak derhal bildirilmelidir. Zarar görmüş paket durumunda, zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.Eğer kargo şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra kargo şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş
ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı müşteri hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9 - Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedür
Ürün İade:
Alıcı malı teslim aldıktan sonra 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının  ürün ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim nedeni keyfi durumlar ise bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.
Fakat üründe satıcıdan kaynaklı hatalı ürün durumu söz konusu ise bedel satıcı tarafından karşılanmalıdır. Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için cayma hakkı söz konusu
değildir. Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya
malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 (yedi) iş günüdür. Bu süre içerisinde, ambalajı ürünün zarar göreceği şekilde açılmış olan  ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile faturası ile birlikte yapılmalıdır.Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma,kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine
iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır.
Satıcıya ulaşan iade ürün işbu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına ya da banka hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri kesişmezse her ay karta
1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri, yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup satıcı ilgili tutarı bankaya nakten veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince
yapılacaktır.

Madde 10 - Garanti
Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 (iki) yıl garantilidir:  Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun
kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 12 - Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde,Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile alıcının veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 13 – Bildirimler ve Delil Sözleşmesi İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.dekocadde.com e-ticaret sitesinin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi
veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.